Proč způsobuje stres obezitu

Jen co se stres objeví, kdysi reprezentovaný šavlozubým tygrem, dnes šéfem, tělo hned mobilizuje své zásoby cukrů, aby mohly vaše svaly konat účinně a zachraňovat život. Vaše pěst bouchá. Nohy prchají. Funguje to díky stresovým hormonům adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu

Br
á
n
í
tak nadbyte
č
n
é
mu za
ží
v
á
n
í
a metabolick
é
 
č
innosti, mobilizuj
í
proto energii pro sva­ly.
Úž
asn
é
to je do t
é
doby, dokud svaly hned cukry neprom
ě
n
í
. A t
ě
lo m
á
n
á
sledn
ě
, tedy po stresov
é
situaci, znovu mo
ž
nost se zregenerovat, op
ě
t v
š
e nastavit do norm
á
ln
í
ho stavu.Tak
je to my
š
leno. Jenom
ž
e to ned
ě
l
á
me. Kdy
ž
jsme ve stresu, svaly pou
ží
v
á
me sp
íš
e m
é
n
ě
 
č
as­
to. A to jsme vlastn
ě
ve stresu neust
á
le. Denn
ě
.

 

Stres znamen
á
,
ž
e kortizol mobilizuje cukry
z jater. Svaly te
ď
ale cukry v
ů
bec nepot
ř
ebuj
í
. Hladina cukru a inzul
í
nu proto stoup
á
. Enzymy
spaluj
í
c
í
tuky op
ě
t zastavuj
í
svou
č
innost a kontrolu p
ř
eb
í
raj
í
sacharidov
é
enzymy. Vy v
í
te, co te
ď
n
á
sleduje, a to pokles hladiny krevn
í
ho cukru, tedy z
á
chvat hladu. V takov
é
m p
ří
pad
ě
v
á
s
zachr
á
n
í
tabulka
č
okol
á
dy. Ne v
ů
le z
ů
stat
š
t
í
hl
í
, stres je toti
ž
v
ž
dy siln
ě
j
ší
ne
ž
va
š
e v
ů
le.

 

V krvi krom
ě
toho se stoupaj
í
c
í
hladinou stresov
é
ho kortizolu klesne i hodnota DHEA (tj. dehydroepiandrosteron). Fat
á
ln
ě
. DHEA je p
ř
edstupn
ě
m testosteronu. A m
á
lo testoste
ronu znamen
á
m
á
lo energie. M
á
lo dynamiky. M
á
lo vnit
ř
n
í
ho pohonu. M
á
lo spalov
á
n
í
tuk
ů
.
Žá
dn
á
tvorba sval
ů
.

 

A to nen
í
v
š
e. Neust
á
l
ý
stres, tedy neust
á
le velk
é
mno
ž
stv
í
kortizolu - co
ž
je bohu
ž
el v
áš
norm
á
ln
í
stav, brzd
í
i funkci
š
t
í
tn
é
 
ž
l
á
zy. Jste pak unaven
í
, slab
í
a st
á
le v
í
ce tuk
ů
se hromad
í
,
proto
ž
e pak i metabolizmus b
ěží
v
ú
sporn
é
m re
ž
imu.

 

Ve stresu t
ě
lo mimochodem krm
í
p
ř
ednostn
ě
viscer
á
ln
í
tukovou tk
áň
v oblasti b
ř
icha.
Vy
v
í
te,
ž
e to znamen
á
stoupaj
í
c
í
riziko pro diabetes II. typu, Alzheimerovu nemoc, srde
č
n
í
infarkt
a rakovinu.

 

Zn
á
te v
ů
bec svou hladinu kortizolu p
ř
i neust
á
l
é
m stresu? Ta b
ě
hem dne kol
í
s
á
. Brzo r
á
no
by m
ě
la b
ý
t pod 100 nanogramy na mililitr.

Jenom
žá
dn
ý
stres...

-
H
ý
bejte se mu.
Pomoc
í
nordic walkingu
č
i joggingu zvy
š
te hladinu eustresov
é
ho hormonu noradrenalinu, d
í
ky kter
é
mu budete vesel
í
,
č
il
í
a v
ý
konn
í
(eustresov
ý
= pozitivn
í
stres).
Z
á
rove
ň
vylu
č
te ze hry adrenalin
š
kod
í
c
í
c
é
v
á
m a kortizol zp
ů
sobuj
í
c
í
obezitu. Klesne tak
jejich hladina v krvi. Jmenuje se to stresov
á
rezistence.

-
Sp
ě
te po
řá
dn
ě
.
P
ří
li
š
m
á
lo sp
á
nku drasticky zvy
š
uje hladinu kortizolu. Studie ukazuj
í
,
ž
e
pokusn
é
osoby, kter
é
spaly m
é
n
ě
ne
ž
p
ě
t hodin, maj
í
v krvi o 15 % v
í
ce hormonu hladu, tj. ghrelinu, ne
ž
porovn
á
van
á
skupina, kter
á
spala 8 hodin. Ghrelin ale zvy
š
uje produkci
kortizolu. To je mo
ž
n
é
zm
ěř
it po r
á
nu ve slin
á
ch. K tomu je
š
t
ě
klesaj
í
hodnoty hormonu
sytosti, tj. leptinu, p
ř
i kr
á
tk
é
m sp
á
nku o 15,5 %. N
á
sledkem je v
ě
t
ší
hlad. Tak
ž
e se pros
í
m
vysp
ě
te dostihla.

- Ho
řčí
k.
Zn
á
te svou hladinu ho
řčí
ku? Je-li pod 1,0 mmol/l, pak se p
ří
li
š
stresujete. Ho
řčí
k
naz
ý
v
á
m sol
í
vnit
ř
n
í
ho klidu. Uvol
ň
uje a vytv
áří
stresovou rezistenci. Rychle! Pot
ř
ebujete
denn
ě
600 miligram
ů
. Minim
á
ln
ě
. I d
í
ky n
ě
mu ze
š
t
í
hl
í
te.


Zdroj: Ulrich Strunz  - Spalte tuky správným jídlem, nakladatelství Computerpress

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama