Jediná dieta, která funguje

9.2.2011 00:00
Hubnutí

Základem Jediné diety, která funguje je vyhýbat se negativnímu myšlení. Je to dieta založená na odpuštění a lásce!

 

Jestliže milujete sebe samé, jestliže milujete své tělo a jestliže milujete jídlo, bude tato dieta fungovat. Je velmi levná a velmi snadná, protože stačí jenom ležet v posteli a řídit se jednotlivými kroky.

Je to konečná dieta, protože láska je to nejvyšší, co existuje, lás­ka je Bůh a Bůh je to nejvyšší, co existuje.
 

Základní principy

1.      Myšlenky jsou tvořivé a přinášejí výsledky. Pozitivní myšlenky přinášejí pozitivní výsledky. Negativní myšlenky přinášejí nega­tivní výsledky. Je to tak jednoduché.

2.    Jídlo, které jíte, vám nemůže ublížit. Ubližuje vám to, čemu o jíd­le, které jíte, VĚŘÍTE.

3.     Jídlo samotné nezpůsobuje nadváhu. Způsobují ji vaše myšlen­ky o jídle.

o    Studie prováděná s lidmi, kteří vážili přesně tolik, kolik si přáli, ukázala, že mohli jíst cokoli a kdykoli, aniž by přibírali na váze nebo si museli dělat nějaké starosti.

o    Mohli to tak dělat, protože měli společnou jednu věc: věřili myšlence, že mohou jíst cokoli a kdykoli, aniž by přibrali.„Ni­kdy nepřiberu" je dostatečně jednoduché.

4.     Ve skutečnosti je zdrojem naší výživy Boží světlo, a nikoli jídlo.

5.    Všechny fyzické metody, jako půsty nebo speciální diety, fungu­jí, protože vaše mysl věří, že fungují. Bohužel však také platí, že dokud si neporadíte s PŘÍČINOU své nadváhy, víc než pravděpo­dobně naberete veškerá kila zase zpátky.

6.    Vaše tělo se vždy řídí instrukcemi, které obdrží od vaší mysli. Právě na instrukcích, které dáváte svému tělu, nejvíc záleží.

7.     Postoj a přesvědčení jsou společným jmenovatelem všech pří­čin obezity.

-     Příčinou vaší nadváhy je to, čemu věříte.

-     Příčinou, která nikdy nepřestane přinášet výsledky, je myšlen­ka.

8.    Musíte se vystříhat negativních myšlenek o vašem těle, jídle

i o sobě samých. Jedině tak dosáhnete trvalých výsledků. Chce­te-li být úspěšní, musíte myslet pozitivně.
 

Zde uvádím několik důležitých afirmací, které můžete vyzkoušet:

Já,________________ , miluju sebe sama.

Moje tělo automaticky využije veškeré jídlo, které sním, k udržení

mé ideální hmotnosti_______________ kg.

Všechno, co sním, se změní ve zdraví a krásu.

Jestliže jste ještě nikdy nepoužívali afirmace nebo jste je nepouží­vali delší dobu, přečtěte si velmi pozorně následující řádky. Klíčem k pozitivnímu myšlení je používání afirmací. Prostřednictvím afir­mací dokážete naprogramovat svou mysl i tělo na úspěch.

Afirmace je pozitivní myšlenka, kterou si vědomě vyvoláte ve svém vědomí a která má přinést určitý požadovaný výsledek.

Vy vlastně vědomě poskytujete své mysli představu, kterou se má řídit. Dáte-li své mysli příležitost, vytvoří vše, co si přejete. Vše, čemu věříte, dokážete vytvořit. Díky opakování můžete naprogra­movat svou mysl na pozitivní myšlenky, a tak dosáhnout vysněného cíle. Afirmace můžete používat různými způsoby.

Pro začátek si každou afirmaci napište asi desetkrát nebo dva­cetkrát na list papíru a na pravé straně přitom ponechejte místo na negativní reakce. Nalevo pište afirmace, napravo pište své negativ­ní reakce nebo slova, kterými danou věc popřete. Na levou stranu pište afirmace a všímejte si, jak se mění vaše reakce na pravé straně. Silnější či klíčová afirmace obvykle vyvolá ve vašem vědomí i silnější negativní reakci, což vám poskytuje příležitost zjistit, co stojí mezi vámi a vaším cílem.

Teprve až napíšete afirmaci, která vyvolá jenom neutrální reakci, bude vaše mysl připravena pokračovat. Díky tomuto cvičení si uvě­domíte, co se nachází ve vašem vědomí a jakým směrem se máte vydat dál.

Asi po týdnu psaní afirmací nebo tehdy, až se vaše negativní reakce utiší, můžete přestat používat sloupec určený pro negativní reakce a psát už jenom afirmace. V tomto okamžiku můžete použít i nahrávání, což považuju za velmi účinné, nebo psaní na psacím stroji či v textovém editoru počítače.
Zdroj: Sondra Ray - Jediná dieta, která funguje - Poselství fyzické a duševní transformace, nakladatelství Eminent
Sandra Ray je světoznámá americká psychoterapeutka využívající metodu Rebirthing. Její přístup vychází z praxd a vědomí škodlivého vlivu prožívání negativních myšlenek a pocitů.


Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

To je právě to, o čem jsem psala. Ten, kdo si svého těla váží, by mu...
mau-mau  |  28.6.2012 13:56

mau, nežrat neznamená nejíst. Jíst minimální porce. Vynechat sladké a...
pati  |  28.6.2012 14:08

To jsou takové ty stále opakované poučky, s některými nesouhlasím....
mau-mau  |  28.6.2012 15:34

mau, jez jak chceš, pokud máš výsledky není problém. Možná ani...
pati  |  28.6.2012 15:43

..
...  |  18.3.2013 10:28

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *